top of page
Image by Eva Blue

Waarom Coaching?

Geluk bestaat wel

Soms lijkt het wel of mensen hebben verzaakt aan hun recht op succes en echt geluk. Ze houden het maar bij overleven. Toch is het belangrijk voor onszelf en voor de wereld dat we blijven groeien tot we helemaal onszelf zijn. Wat is daarvoor nodig? Vooral dat we de problemen die op ons pad komen bewust aanpakken.

 

Problemen zijn een uitnodiging tot groei

De grenzen waartegen mensen opbotsen kunnen vele vormen aannemen. Als je problemen echter kan zien als een uitnodiging om iets positiefs te leren of als een kans om iets te veranderen voor jezelf, dan wordt groeien een heel boeiend verhaal.

 

Coaching helpt je erdoor

Coaching helpt om hiervoor een veilig kader te scheppen. De coach blijft uit de emotie en kan je helpen helderder te kijken naar jezelf en de situatie waarin je je bevindt. Stap voor stap leer je dingen onder ogen te zien, oefen je dingen die moeilijk zijn en win je inzicht en aan zelfvertrouwen. Voor je het weet kijk je om en zie je het schitterende traject dat je hebt afgelegd.

 

Proactief werken aan groei

Nog krachtiger wordt het als je proactief tewerk gaat. Mensen die al goed in hun vel zitten willen zichzelf een groeitraject gunnen of worden door hun bedrijf aangespoord en gesteund om een groeitraject aan te vatten.

 


 

Meer weten over het aanbod?

Doe de free test en ontdek waar je al staat.

Wat is coaching eigenlijk?

 

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te helpen veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden. Mensen kunnen veranderen door de wisselwerking  tussen inzicht en gedrag. Inzicht is een vorm van leren waarbinnen de coachee door het synthetiseren van eigen kennis, zo nodig aangevuld met kennis van de coach, bekwamer wordt in het bereiken van gestelde doelen. Inzicht is een vorm van leren die vrijwel direct automatiseert.

 

Net zoals bij goede therapie hangt de kwaliteit van coaching af van de kwaliteit van het contact tussen coach en choachee. Ik zorg steeds voor een veilige, rustige sfeer waarin vooruitgang kan worden geboekt.

 

Transpersoonlijke coaching

Transpersoonlijke coaching gaat nog een stapje verder. Nadat je emotionele volwassenheid hebt bereikt, kan je ervoor kiezen op zoek te gaan naar je persoonlijke missie, jouw unieke positieve bijdrage aan het grotere geheel. Het transpersoonlijk overstijgt het ego, je laat het als het ware los om iets te doen dat groter is dan jijzelf.

 

 

 

 

 

bottom of page