top of page

Algemene Privacy Policy

 

Uw  privacy  is  belangrijk  voor  ons.  Wanneer  u  beroep  op  ons doet  en  ons  uw  gegevens  overmaakt,  deelt  u  ons  immers  persoonsgegevens  mee.  U  moet  er  dan  ook  op  kunnen  vertrouwen  dat  wij  zorgvuldig  en  vertrouwelijk  omgaan  met  uw  gegevens.    In  deze  privacy  verklaring  leest  u  hoe  we  dit  doen.    De  Privacy  verklaring  is  eveneens  van  toepassing  op  de  website 

www.mypersonalcoach.be beheerd  door  Kristien De Wolf, Kamershoek 6, 9240 Zele.

 

Door  het  gebruik  van  onze  diensten  en  website,  aanvaardt u  deze  privacy  verklaring.  Wij  kunnen  op  elk  moment  het  privacybeleid  wijzigen.  Daarom  is  het  raadzaam  om  regelmatig  deze  privacyverklaring  te  raadplegen. 

 

Welke  persoonsgegevens  verzamelen  we?   

We  verzamelen  enkel  persoonsgegevens  wanneer  u  beslist  om  identificatiegegevens  aan  ons,  al  dan  niet  via  de  website,  mee  te  delen:  we  verzamelen  een minimaal aantal gegeven, strikt nodig voor a) de dienstverlening, b) het versturen van de Inspiratiebrief.

 

 • Elektronisch: enkel uw emailadres, niet gelinkt aan andere data en enkel indien u coachee bent of u via de website voor de Inspiratiebrief hebt ingeschreven of inschrijft.

 • Als coachee: enkel en alleen op papier, naam  en  contactgegevens,  soms demografische  gegevens  (zoals  leeftijd,  geslacht). Er worden geen elektronische gegevens bewaard (uitgenomen emailadres)

 • Als coachee Loopbaanbegeleiding, valt u onder de Privacy Policy van De VDAB en Arcturus die wij onderschrijven, zie lager.

 

Voor het versturen van eigen nieuwsbrieven en marketing houdt Mypersonalcoach een eenvoudig gegevensverwerkingsregister op aanvraag toegankelijk voor de coachee.  

Vanaf 25 mei 2018 wordt expliciet toestemming gevraagd voor het gebruik het emailadres aan de coachee. Voor bestaande klanten en mensen die inschreven voor de Inspiratiebrief, geldt opt-out.

 

Verder  verzamelen  we  de  inhoud  van  elke  communicatie  zolang dit  nodig  is  om  u  onze  diensten  te  verlenen.   

 

Cookies 

Zoals alle sites, maakt onze  website  maakt  gebruik  van  functionele  cookies.  Cookies  zijn  kleine  informatiebestanden  die  automatisch  worden  opgeslagen  op  de  harde  schijf  van  uw

computer.  Met  behulp  van  cookies  kan  het  gebruik  van  de  website  sneller  en  efficiënter  verlopen. Zij  kunnen  uw  computer  of  de  bestanden  erop  niet  beschadigen.    In een  cookie  wordt  informatie  opgeslagen  over  bepaalde  voorkeuren  (de  gebruikte 

browser,  IP-adres,..).  U  kunt  die  cookies  altijd  weigeren  via  uw  browser  instelling. 

 

Waarvoor  gebruiken  we  uw  persoonsgegevens?   

Wij  gebruiken  de  persoonsgegevens  die  u  ons  meedeelt 

 

 • Voor  de  uitvoering  diensten (coaching), oa het maken van afspraken

 • Om  de Inspiratiebrief te sturen

 • Om  uw  vragen  te  beantwoorden  en  met  u  te  communiceren 

 

Voor  de  verwerking  van  de  persoonsgegevens  beroepen  wij  ons  op  uw  toestemming  en/of  op  de  noodzaak  van  de  verwerking  voor  het  verlenen  van  onze  diensten  aan  u,  dan  wel  op  een  wettelijke  verplichting  of  omwille  van  een  gerechtvaardigd  belang.

 

Wie  heeft  toegang  tot  uw  persoonsgegevens?   

 

We  delen  uw  persoonsgegevens  niet, tenzij met  uw  toestemming én indien  het  nodig  is  om  u  onze  diensten  te  verlenen  of  indien  dit  wettelijk  verplicht  is.  We  delen  uw  persoonsgegevens  nooit  voor geen enkele reden met  verbonden ondernemingen  of  met  derde  partijen, tenzij met Arcturus en VDAB enkel en alleen voor de wettelijke verplichting binnen de uitvoering van de Loopbaanbegeleiding door de VDAB gesubsidieerd. Verwerking valt in dit geval onder de policy van de VDAB zelf.

 

Hoe  lang  worden  persoonsgegevens  bewaard?   

We  bewaren  persoonsgegevens  zo  lang  als  nodig  is  om  u  onze  diensten  aan  te  bieden  of  voor  andere  essentiële  doeleinden,  zoals  het  voldoen  aan  onze  wettelijke  verplichtingen. Daarna worden zij geschrapt. Papieren dossiers worden 10 jaar bewaard.

 

Wat  zijn  uw  rechten?   

 

 • Transparantie: de burger moet vanaf nu weten hoe de gegevens verzameld en verwerkt worden.

 • Recht om vergeten te worden: de burger heeft het recht om zijn persoonsgegevens te laten wissen uit het systeem, binnen het wettelijk kader.

 • Recht op inzage en correctie: de burger mag zijn persoonsgegevens inkijken en de gegevens moeten op elk moment correct zijn.

 

Al deze rechten  kunt  u,  in  overeenstemming  met  de  Belgische  Privacywet,  te  allen  tijde  uitoefenen.  Dit  kan  door  een  verzoek  te  richten aan kristien.dewolf@mypersonalcoach.be

 

Meer info Loopbaanbegeleiding

 

Specifieke gegevens die we verzamelen mbt de VDAB Loopbaanbegeleiding

 

 • Persoonlijke gegevens die opgesomd worden in het kader van het contract

 • De gegevens uit de registratiemodule (naam, klantnummer, chequenummer)

 • Papieren/digitale cheque (naam, klantnummer, chequenummer)

 • Eventueel testresultaten die het centrum verzamelt over de burger i.h.k.v. begeleiding

 • Dossier met nota’s over de begeleiding, op papier of digitaal

 • Contactgegevens van de burger

 • POP die de klant geschreven heeft (POP staat als formeel eindresultaat van een begeleiding vermeld in het BVR Loopbaanbegeleiding)

 

Voor het gebruik van deze gegevens heeft de coachee al toestemming gegeven aan de Vdab bij het aanvragen van een loopbaancheque, Arcturus/Mypersonalcoach vraagt bevestiging van deze goedkeuring bij het invullen van de checklist.

 

Arcturus gebruikt de naam en het e-mail adres van de klant voor het versturen van nieuwsbrieven, dit valt buiten de doelstelling van loopbaanbegeleiding. Hiervoor wordt de toestemming vanaf uitdrukkelijk gevraagd op de checklist van Arcturus.

 

Voor het versturen van eigen nieuwsbrieven en marketing houdt Mypersonalcoach een eenvoudig gegevensverwerkingsregister op aanvraag toegankelijk voor de coachee.  

Vanaf 25 mei 2018 wordt expliciet toestemming gevraagd voor het gebruik het emailadres aan de coachee. Voor bestaande klanten en mensen die inschreven voor de Inspiratiebrief, geldt opt-out.

 

Bewaren van informatie in het algemeen

 

 • Papieren documenten zijn niet vrij toegankelijk zijn goed weggeborgen achter slot en grendel

 • Informatie op pc, smartphone of andere digitale dragers : er worden normaal gezien geen gegevens digitaal bijgehouden door mypersonalcoach. Occasionele mails betreffen enkel het maken van afspraken. Eventuele persoonlijk input is niet toegankelijk voor derden en de dragers die Mypersonalcoach gebruikt, worden beschermd door een password en encryptie van de gegevens, zowel wat betreft mails, van bestanden zowel op schijf, op servers als op netwerken).

 

Verwerken van informatie :

 

Op facturen vermelden wij vanaf 25 mei geen namen van coachees meer. Enkel op de bijlage “detail prestaties” wordt naam, voornaam, klantnummer en chequenummer en e-mail (mits akkoord klant op checklist) vermeld (voor LBB); Voor de andere coaching, worden enkel naam en uren vermeld.

 

Voor niet LBB klanten worden minimum dezelfde garanties gegeven.

 

 • enkel informatie op papier, er worden totaal geen records digitaal bijgehouden, zelfs de talententest is volledig anoniem en wordt enkel in de papieren file bijgehouden, de rest wordt onmiddellijk vernietigd

 • enkel email-adres, zonder link naar andere informatie wordt bijgehouden voor het zenden van de Inspiratiebrief.

 • Opt-out, schrappings- en inzageregels conform GDPR; op simpele vraag van de klant wordt het nodige gedaan.

bottom of page