top of page

Matthias heeft gelijk


In Knack Focus las ik dit citaatje, in een vlotte beweging door Matthias Schoenaerts uit zijn welsprekende mouw geschud: 'Jammer, want voor mij is liefde iets onverwoestbaar, iets moedigs en sterks. Het wordt tijd dat de liefde opnieuw betekenis krijgt. Weet je wat liefde voor mij is? Nelson Mandela die na 28 jaar in een isoleercel vrijkomt en glimlacht. Had hij zich laten verteren door haat, geweld en cynisme, dan was hij een verliezer geweest. Maar hij predikte de taal van de liefde. Noem mij één iemand die tougher was dan die gast. Dat zijn de voorbeelden die we nodig hebben. Geweld is gemakkelijk. Het is voor slappelingen. Maar liefde, daar is echte moed voor nodig.' Ik vind het mooi en ik vind het juist.


7 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page